Kas ir Incoterms?

Incoterms (International Commercial Terms) ir standartizēti starptautiskie tirdzniecības noteikumi. Tos izstrādā un izdod Starptautiskā Tirdzniecības kamera (pašlaik: Incoterms 2010). Tirdzniecības darījuma puses (pārdevējs, pircējs) var vienoties par kādu šo Incoterms noteikumu. Pateicoties Incoterms, starp darījuma partneriem tiek noregulēti svarīgākie pārdevēja un pircēja pienākumi, jo īpaši riska pāreja un piegādes izmaksas.

Ko regulē Incoterms?

Vienojoties par piegādes noteikumu, starp līguma pusēm galvenokārt tiek noskaidroti šādi jautājumi:
Riska pārejas vieta un laiks preču iespējamās bojāejas gadījumā (piem., bojājumi, zaudējumi, zādzība u.c.)


Piegādes izmaksu sadalījums


Eksporta vai importa muitošanas pienākumi

Kādi ir Incoterms veidi?

Turpmāk ir sniegts pārskats:
Šī informācija ir kopsavilkums, kas neatspoguļo visas līguma pušu tiesības un pienākumus.

Autopārvadājumu Incoterma skaidrojums

EXW - Ex Works / No rūpnīcas (... nosaukta piegādes vieta)

Pārdevējs, sākot no rūpnīcas/noliktavas, nesedz izmaksas un neuzņemas risku. Pārdevējam preces nav jāiekrauj pārvadājošā transportlīdzeklī un nav arī tās jāatbrīvo eksportam (eksporta muitošana), ja tas būtu nepieciešams.
EXW - Ex Works / No rūpnīcas

FCA - Free Carrier / Franko pārvadātājs (... nosaukta piegādes vieta)

Pircējs uzņemas izmaksas un risku no pārvadātāja nosūtīšanas vietā. Pārdevējs apņemas iekraut kravu pārvadājošā transportlīdzeklī un, ja nepieciešams, atbrīvot preces eksportam (eksporta muitošana).
FCA - Free Carrier / Franko pārvadātājs

CPT - Carriage paid to / Transportēšana apmaksāta līdz (... nosaukta galamērķa vieta)

Pārdevējam jānoslēdz pārvadājuma līgums un jāsedz izmaksas līdz nosauktajai galamērķa vietai. Pārdevējam, ja nepieciešams, ir pienākums atbrīvot preces eksportam (eksporta muitošana).
CPT - Carriage paid to / Transportēšana apmaksāta līdz

CIP - Carriage and Insurance paid to / Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (... nosaukta galamērķa vieta)

Pārdevējam jānoslēdz pārvadājuma līgums un jāsedz izmaksas līdz nosauktajai galamērķa vietai. Pārdevējam, ja nepieciešams, ir pienākums atbrīvot preces eksportam (eksporta muitošana). Pārdevējs noslēdz arī apdrošināšanas līgumu par riskiem, ko uzņemas pircējs (zaudējumu, bojājumu). Riskus (zaudējumi, bojājumi) uzņemas pircējs, sākot no preču nodošanas pirmajam pārvadātājam nosūtīšanas vietā. Tomēr importa muitošana, ja nepieciešams, jāuzņemas pircējam!
CIP - Carriage and Insurance paid to / Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz

DAT - Delivered at Terminal / Piegādāts līdz terminālim (... nosauktais terminālis galamērķa ostā/vietā)

Pārdevējs sedz piegādes izmaksas un uzņemas riskus līdz nosauktajam terminālim/vietai, ieskaitot izkraušanu no pienākošā pārvadājošā transportlīdzekļa. Tomēr importa muitošana, ja nepieciešams, jāuzņemas pircējam!
DAT - Delivered at Terminal / Piegādāts līdz terminālim

DAP - Delivered at Place / Piegādāts līdz vietai (... nosaukta galamērķa vieta)

Pārdevējs nodrošina preces pircēja rīcībā uz pienākošā pārvadājošā transportlīdzekļa izkraušanai nosauktajā galamērķa vietā ievešanas valstī un līdz šim brīdim uzņemas riskus. Importa muitošanu un izkraušanu veic pircējs!
DAP - Delivered at Place / Piegādāts līdz vietai

DDP - Delivered Duty paid / Piegādāts ar nodevas samaksu² (... nosaukta galamērķa vieta)

Pārdevējs nodrošina pircēja rīcībā importam atbrīvotas (atmuitotas) preces uz pienākošā pārvadājošā transportlīdzekļa izkraušanai nosauktajā galamērķa vietā ievešanas valstī un līdz šim brīdim uzņemas riskus. Pārdevējam ir arī pienākums samaksāt visas nodevas un visas muitas formalitātes gan par eksportu, gan importu. Izkraušanu veic pircējs!
DDP - Delivered Duty paid / Piegādāts ar nodevas samaksu²
² Tomēr, ja puses vēlas, ka no pārdevāja pienākumiem tiek izslēgtas noteiktas ar preču importu saistītas nodevas (piem., PVN), tas nepārprotami būtu jānorāda papildus pirkuma līgumā (oriģinālais citāts no Incoterms 2000) vai būtu jāizmanto DAP.
^ - Top

Šī internetvietne lieto sīkfailus, lai Jums nodrošinātu vislabāko lietotāja pieredzi. Ar klikšķi uz "Piekrist" Jūs piekrītat sīkfailu lietošanai. Ja konkrētus sīkfailus vēlaties izslēgt, klikšķiniet šeit. Papildu informāciju par mūsu rīcību ar Jūsu datiem skatiet mūsu sadaļās Lietošanas noteikumi un Norādījumi par datu aizsardzību.

Piekrist