Efektīva kravas nostiprināšana ir atkarīga no kravas veida un sākas ar pareizu, transportēšanai piemērotu iepakojumu, iekraušanu, novietošanu un kravas nostiprināšanu. Tikai labi iepakotu un novietotu kravu var nostiprināt un pārvadāt pārvadājumam un satiksmei drošā veidā.

Kravas nostiprināšanas veidi

Ģeometriski cieša kravas nostiprināšana

Ģeometriski cieša kravas nostiprināšana: nostiprināšana braukšanas virzienā ar paletēm Ģeometriski cieša kravas nostiprināšana: nostiprināšana braukšanas virzienā ar paletēm

Ģeometriski ciešā kravas nostiprināšanā krava tieši un bez atstarpēm tiek iekrauta līdz kravas telpas norobežojumam (priekšējai sienai, bortam, statņiem).
Ģeometriski cieša iekraušana kombinācijā ar XL puspiekabēm tiek uzskatīta par īpaši efektīvu kravas nostiprināšanas metodi.


Ja kravas ipasibu del tas nav iespejams, geometriski ciesu formu var panakt, izmantojot spriegosanas siksnas un paliglidzeklus.

Dinamiski cieša nostiprināšana, nospriegojot uz leju Dinamiski cieša nostiprināšana, nospriegojot uz leju

Dinamiski cieša kravas nostiprināšana

Dinamiski ciešā kravas nostiprināšanā ar kravas nospriegošanu uz leju tiek palielināts kravas masas spēks un tādējādi panākta labāka kravas nostiprināšana.


To panāk, piemēram, nospriegojot uz leju ar spriegošanas siksnām.

Kombinēta dinamiski un ģeometriski cieša nostiprināšana Kombinēta dinamiski un ģeometriski cieša nostiprināšana

Kombinēta kravas nostiprināšana

Kombinētā kravas nostiprināšanā tiek kombinēti ģeometriski un dinamiski ciešas kravas nostiprināšanas elementi. Krava, piemēram, tiek iekrauta pie priekšējās sienas un ar spriegošanas siksnām nospriegota ģeometriski un dinamiski ciešā veidā. Praksē tā ir ļoti bieži izmantota kravas nostiprināšanas metode.


Šeit redzamie attēli ir simboliski. Informācijas lapas ar konkrētiem praktiskiem piemēriem saskaņā ar EN 12195-1 par dažādām kravas nostiprināšanas metodēm dažādām produktu grupām saņemiet tās no kontaktpersonas.

Videoklips "Kravas nostiprināšanas veidi"

Kravas nostiprināšanas veidi play
True
http://www.lkw-walter.lv/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-arten.jpg

Kravas nostiprināšanas fizikālie pamatprincipi

Spēku ietekme uz kravu ceļu satiksmē

Normālā braukšanas režīmā (te ietilpst arī pilnīga nobremzēšana, paātrināšana, izvairīšanās manevrs un slikti ceļa apstākļi) kravu ietekmē ļoti lieli spēki.


Piemērs: 0,5 G uz sāniem nozīmē, ka krava ar 10 t pašmasas var iespiest tentā ar spēku līdz 5 t masas: 0,5 G = 50% no pašmasas.Spēku ietekme uz kravu ceļu satiksmē Spēku ietekme uz kravu ceļu satiksmē

Berzes koeficients µ (mju)

 

Ja krava atrodas uz kravas platformas, starp kravu un puspiekabes grīdu rodas berze, ko izsaka kā berzes koeficientu. To izmanto, lai aprēķinātu kravas slīdēšanas spēju un vajadzīgo spriegošanas siksnu skaitu.

Spriegošanas siksnas un palīglīdzekļi kravas nostiprināšanai

Pietiekams kravas nostiprināšanas līdzekļu (spriegošanas siksnu, malu aizsargu, pretslīdes paklāju) skaits un to nevainojams stāvoklis ir kravas efektīvas nostiprināšanas pamatnosacījums.
Spriegošanas siksna ar garās sviras sprūdmehānismu Spriegošanas siksna ar garās sviras sprūdmehānismu Sākotnējā spriegojuma mērierīce Sākotnējā spriegojuma mērierīce

Spriegošanas siksnas un sākotnējā spriegošanas spēka mērierīce

Spriegošanas siksnas vispirms ir paredzētas dinamiski un ģeometriski cieša kravas nostiprinājuma izveidei transportlīdzeklī. Nospriegojot uz leju, tiek palielināts masas spēks un panākts labāks kravas nostiprinājums. Principā iedalījums ir šāds:

 • Īsās sviras sprūdmehānisms ar apm. 350 daN (kg) spriegošanas spēku
 • Garās sviras sprūdmehānisms ar apm. 500 daN (kg) spriegošanas spēku

Efektīvs spriegošanas spēks principā ir atkarīgs no tā, ar kādu spēka patēriņu spriegošanas siksna tiek pievilkta ar sprūdmehānismu. Tāpēc efektīvi panākto spriegošanas spēku var noskaidrot tikai ar sākotnējā spriegojuma mērierīci.

Videoklips "Spriegošanassiksnu lietošana"

Spriegošanassiksnu lietošana play
True
http://www.lkw-walter.lv/-/m/images/lkw/transportunternehmer/lkw-walter-video-spanngurte.jpg

Palīglīdzekļi: pretslīdes paklāji un aizsargstūrīši

Principā pretslīdes paklāji palielina berzes koeficientu. Tomēr šī īpašība kravas nostiprināšanā ir priekšrocība tikai noteiktiem produktiem. Citiem produktiem to izmantošana var pat radīt negatīvas sekas (piemēram, preces noslīd uz paletes, palielinās apgāšanās ietekme).

Aizsargstūrīši aizsargā ne tikai kravu un spriegošanas siksnu, bet ir efektīvs kravas nostiprināšanas palīglīdzeklis. Tie vienmērīgi sadala sākotnējās spriegošanas spēku.

LKW WALTER standartaprīkojumā ietilpst 20 spriegošanas siksnas. Pretslīdes paklāji un malu saudzētāji nav standartaprīkojums. Atkarībā no izmantojuma, klientam jānosaka, kāds aprīkojums ar kādām īpašībām tam ir vajadzīgs.

Atbildība par kravas nostiprināšanu

CMR

CMR ir svarīgākais juridiskais pamats starptautisku pārvādājumu veikšanai un reglamentē arī atbildību par kravas nostiprināšanu.


17.4. panta b un c punkts

Kravas pārvadātājs ir (...) atbrīvots no atbildības, ja zaudējums vai bojājums ir radies īpašu risku dēļ, kas saistīti ar atsevišķiem vai vairākiem šādiem apstākļiem:

 1. Iepakojuma neesamība vai trūkumi, ja preces sava rakstura dēļ var pazust vai tikt bojātas bez iepakojuma vai nepilnīgā iepakojumā.
 2. Preču apstrāde, pārkraušana, novietošana vai izkraušana, ko dara nosūtītājs, saņēmējs vai trešā persona, kas rīkojas nosūtītāja vai saņēmēja vārdā.
Atbildība par kravas nostiprināšanu

Atbildība par kravas nostiprināšanu ir reglamentēta dažādos tiesību aktos. Būtībā nosūtītājs (krāvēji) un pārvadātājs (autovadītājs) dala atbildību par pareizu kravas nostiprināšanu.


Braukšanai droša iekraušana

 • Kravai un tās iepakojumam jābūt pienācīgā stāvoklī un piemērotiem transportēšanai (stabila iepakojuma vienība).
 • Izmantotajām paletēm vai citiem kraušanas palīglīdzekļiem jābūt tehniski nevainojamā stāvoklī.
 • Krava jānovieto un jānostiprina tā, lai tā nevarētu slīdēt, netiktu pieļauti bojājumi un nebūtu iespējama kravas apgāšanās vai izkrišana no transportlīdzekļa.

Braukšanai droša iekraušana

 • Atļautā kopsvara ievērošana
 • Atļauto ass slodžu ievērošana
 • Transportlīdzekļa ar kravu atļauto izmēru ievērošana
 • Veikto kravas nostiprināšanas pasākumu kontrole pa ceļam, vai tie ir efektīvi, piemēram, spriegošanas līdzekļu papildu nospriegošana
 • Nedrīkst tikt traucētas transportlīdzekļa funkcijas (vienpusēja sakraušana, krava ar smaguma centru priekšā)

Kravas nostiprināšanas standarti

EN standarti ir spēkā visā ES. Ar tiem tiek definēts starptautisks standarts vienotai un pareizai kravas nostiprināšanai.

Mūsu darbības jomā nozīmīgākie standarti ir:

 • DIN EN 12195-1:2014 Ierīces kravas nostiprināšanai ceļu transportlīdzekļos
 • DIN EN 12642 Komerctransportlīdzekļu virsbūve (L/normāla vai XL puspiekabe)
 • DIN EN 12640 Kravas nostiprināšanas punkti (piem., noturēšanas spēks un cilpu izvietojums uz puspiekabes)
Kombinētie pārvadājumi Kombinētie pārvadājumi

Kravas nostiprināšana kombinētajā satiksmē

Kombinētajā satiksmē krava jānostiprina pret spēcīgāku spēku ietekmi abos braukšanas virzienos (dzelzceļs - 1 G) un uz sāniem (prāmis 0,7 G) pret slīdēšanu. Piekabes/maināmas virsbūves dzelzceļa satiksmē tiek uzkrautas uz vagoniem gan braukšanas virzienā, gan tam pretēji.

XL puspiekabe salīdzinot ar standarta puspiekabi

Atšķirībā no standarta puspiekabes XL puspiekabei kravas nostiprināšanā ir īpašības, kas pozitīvi palīdz kravas nostiprināšanā - piem., pastiprināta priekšējā siena, stingrāka virsbūve un pastiprināti sānu tenti. Mūsu ar celtni ceļamo pašu autoparku veido tikai XL puspiekabes.

Eksperti kravas nostiprināšanas jomā

Par to, kā pārvadājumam drošā veidā ir jānovieto un jānostiprina krava, ir atbildīgs nosūtītājs, kuram ir zināmas preces un iepakojums!


LKW WALTER NESNIEDZ eksperta padomus un NEKONSULTĒ klientus vai nosūtītājus par optimāliem vai pareiziem kravas nostiprināšanas pasākumiem!


Pareiza kravas nostiprināšana ir atkarīga no preču un iepakojuma īpašībām. Tāpēc ar kravas nostiprināšanas ekspertiem konsultējieties personīgi, ņemot vērā savu kravu.

 • TÜV
 • DEKRA
 • ÖAMTC
 • Eiropas Komisija
 • Apdrošināšanas eksperti
 • Konsultāciju uzņēmums Kravas nostiprināšana

Sīkāka informācija:

^ - Top

Šī internetvietne lieto sīkfailus, lai Jums nodrošinātu vislabāko lietotāja pieredzi. Ar klikšķi uz "Piekrist" Jūs piekrītat sīkfailu lietošanai. Ja konkrētus sīkfailus vēlaties izslēgt, klikšķiniet šeit. Papildu informāciju par mūsu rīcību ar Jūsu datiem skatiet mūsu sadaļās Lietošanas noteikumi un Norādījumi par datu aizsardzību.

Piekrist