Mūsu glosārijā atradīsiet visus svarīgos jēdzienus pārvadājumu jomā. Uzziniet jau tūlīt!

A

 • ADR

  ADR = Accord européen sur le transport de marchandises Dangereuses sur Route

  Šeit runa ir par starptautisku nolīgumu par bīstamu kravu pārvadājumiem ar autotransportu.
 • AÖSp

  AÖSp = Allgemeine Österreichische Spediteursbedingungen (Vispārējie Austrijas ekspeditoru noteikumi)  AÖSp ( (Vispārējo Austrijas ekspeditoru noteikumu) piemērošana saskaņā ar vienošanos. Tā regulē tiesiskās attiecības starp klientu un pārvadātāju un nosaka pārvadātāja atbildību.

B

 • Berzes koeficients µ (mju)

  Ja krava atrodas uz kravas platformas, starp kravu un puspiekabes grīdu rodas berze, ko izsaka kā berzes koeficientu. To izmanto, lai aprēķinātu kravas slīdēšanas spēju un vajadzīgo spriegošanas siksnu skaitu.

C

 • CMR

  CMR = Convention relative au contrat de transport internationale de Marchandises par Route

  CMR ir nolīgums par pārvadājuma līgumu starptautiskajos kravu pārvadājumos ar autotransportu". CMR noteikumi ir obligāti piemērojami visās līgumslēdzējās valstīs starptautiskos kravu pārvadājumos ar autotransportu.
 • Code of Conduct

  "Code of Conduct" vai "Uzvedības kodekss" ir dažādās situācijās un apstākļos vēlamās rīcības apkopojums, kuru uzņēmumi apņemas ievērot lielākoties brīvprātīgi.
  WALTER GROUP ir izstrādājusi savu Code of Conduct, kas mūsu darbiniekiem un vadošajiem speciālistiem ir paredzēts kā lēmumu pieņemšanas un uzņēmējam raksturīgas rīcības vadlīnijas.  Code of Conduct (PDF)

 • CONNECT

  CONNECT ir mūsu interneta portāls klientiem, un tajā var ērti nokārtot pasūtījumus ar peles klikšķi. Citas funkcijas ir pašreizējo pasūtījumu pārskats un noderīgas papildu informācijas sniegšana: Demo

  CONNECT

D

 • Dinamiski cieša nostiprināšana

  Dinamiski cieša nostiprināšana ir kravas nostiprināšanas veids.

  Dinamiski ciešā kravas nostiprināšanā ar kravas nospriegošanu uz leju tiek palielināts kravas masas spēks un tādējādi panākta labāka kravas nostiprināšana.

  To panāk, piemēram, nospriegojot uz leju ar spriegošanas siksnām.

E

 • EN 12642 XL

  EN 12642 XL ir kravu nostiprināšanas jēdziens. Šeit runa ir par Eiropas standartu pastiprinātām transportlīdzekļu virsbūvēm. XL virsbūves atbilst šim standartam (pastiprinātas transportlīdzekļu virsbūves). Viss LKW WALTER puspiekabju autoparks kombinētajai satiksmei atbilst standartam EN 12642 XL.
 • EURO klases (2, 3, 4, 5, 6)

  EURO 2, 3, 4, 5 vai 6 nozīmē kravas automašīnām dažādas dzinēju klases ar samazinātu troksni un kaitīgo vielu emisiju. LKW WALTER pastiprināti iesaista transporta partnerus ar videi nekaitīgu aprīkojumu, sākot no EURO 4. klases.

F

 • FTL

  FTL ir angliskais saīsinājums "Full Truck Load" (pilnā krava).

G

 • Ģeometriski cieša nostiprināšana

  Ģeometriski cieša nostiprināšana ir kravas nostiprināšanas veids.

  Ģeometriski ciešā kravas nostiprināšanā krava tieši un bez atstarpēm tiek iekrauta līdz kravas telpas norobežojumam (priekšējai sienai, bortam, statņiem).
  Ģeometriski cieša iekraušana kombinācijā ar XL puspiekabēm tiek uzskatīta par īpaši efektīvu kravas nostiprināšanas metodi.

 • GREEN transport

  "GREEN transport" ir LKW WALTER zīmols, kas ietver visas mūsu aktivitātes kaitīgo vielu emisiju samazināšanai pārvadājumos.  GREEN transport

 • GZA

  GZA = "Grundlagen der Zusammenarbeit" (Sadarbības pamatprincipi)
  Uz tiem balstās turpmākā sadarbība ar mūsu transporta partneriem.

I

 • Iedobe ruļļem

  Lokšņu un tērauda rituļus bieži vien sauc par ruļļiem ("coils"). Lai šos ruļļus (rituļi, kuri var svērt vairākas tonnas) varētu droši iekraut, ir nepieciešams atbilstīgs iepakojums (karkass) vai puspiekabe ar iedobi ruļļiem.
  Ruļļu iedobe ir pārsedzams padziļinājums grīdāpuspiekabē apm. 5 līdz 8,5 m garumā. Kad ruļļu iedobe ir pārsegta, šajos transportlīdzekļos var iekraut arī jebkuras citas preces.  LKW WALTER puspiekabju autoparks

 • Incoterms

  Incoterms (International Commercial Terms) ir standartizēti starptautiskie tirdzniecības noteikumi. Tos izstrādā un izdod Starptautiskā Tirdzniecības kamera (pašlaik: Incoterms 2010). Tirdzniecības darījuma puses (pārdevējs, pircējs) var vienoties par kādu šo Incoterms noteikumu. Pateicoties Incoterms, starp darījuma partneriem tiek noregulēti svarīgākie pārdevēja un pircēja pienākumi, jo īpaši riska pāreja un piegādes izmaksas.  Incoterms

 • Īsie jūras pārvadājumi

  Īsie jūras pārvadājumi nozīmē kravu pārvadājumus pa jūru viena kontinenta ietvaros.
  LKW WALTER tie ir viens no iespējamiem satiksmes veidiem kombinētajos pārvadājumos.
 • ISO

  ISO = "International Organization for Standardization"

  LKW WALTER kopš 1992. gada ir kvalitātes sertifikāts saskaņā ar ISO 9001:2008 un kopš 2016. gada - vides sertifikāts saskaņā ar ISO 14001:2004.  ISO sertifikāts (PDF)

K

 • Kombinētā kravas nostiprināšana

  Kombinētā kravas nostiprināšanā tiek kombinēti ģeometriski un dinamiski ciešas kravas nostiprināšanas elementi. Krava, piemēram, tiek iekrauta pie priekšējās sienas un ar spriegošanas siksnām nospriegota ģeometriski un dinamiski ciešā veidā. Praksē tā ir ļoti bieži izmantota kravas nostiprināšanas metode.
 • Kombinētie pārvadājumi

  Lai organizētu transportu, cik iespējams nekaitīgu videi un efektīvu izmaksu ziņā, kombinētajos pārvadājumos tiek optimāli kombinēti dažādi transporta veidi tādi kā kravas automašīnas, dzelzceļš un kuģi.

  • Dzelzceļa transports/ūdenstransports galvenajam ceļa posmam (videi draudzīgs transportēšanas risinājums)
  • Kravas automašīna pārvadājumam turp un atpakaļ (elastīga nosūtīšana un piegāde)

  Kombinētie pārvadājumi

 • Kravu birža

  Kravu biržā (galvenokārt internetā) tiek tirgotas kravas un transports starp kravu piedāvātājiem un kravas automašīnu piedāvātājiem.

L

 • LOADS TODAY

  Eiropas lielākā pilno kravu birža LOADS TODAY ir LKW WALTER interneta platforma transporta partneriem.
  Būtiska LOADS TODAY priekšrocība ir tāda, ka LKW WALTER transporta partneri platformā LOADS TODAY atrod tikai pilnās kravas, kuras uztic pārvadāt un apmaksā LKW WALTER.  LOADS TODAY

 • LTL

  LTL ir angliskais saīsinājums "Less than Truck Load" (nepilnā krava).

N

 • Noslēgta cikla maršruta modelis

  Noslēgta cikla maršruta modelī mūsu transporta uzņēmumi pastāvīgi ceļo maršrutā starp divām valstīm (piemēram, Vācija - Francija - Vācija)
 • Nostiprināšanas siksnas

  Nostiprināšanas siksnas ir paredzētas kravas piestiprināšanai un nostiprināšanai.
  Principā izšķir nostiprināšanas siksnas ar īsās sviras sprūdmehānismu (apm. 350 daN spriegošanas spēks) un nostiprināšanas siksnas ar garās sviras sprūdmehānismu (apm. 500 daN spriegošanas spēks).

P

 • Pasūtīšana tiešsaistē

  Pasūtījumu rezervācija, izmantojot mūsu klientu interneta portālu CONNECT.  Skat. arī CONNECT.

 • Piekabju pārvietošana

  Piekabju pārvietošana nozīmē sākotnējā un nobeiguma pārvadājuma veikšanu kombinētajos pārvadājumos, proti, LKW WALTER piekabes aiztransportēšanu no iekraušanas vietas uz kombinēto kvaru terminālu/ostu vai attiecīgi no kombinēto kravu termināla/ostas līdz izkraušanas vietai.
 • Pilnā krava

  Pilnā krava ir pilna kravas automašīna, kas principā paredzēta vienam saņēmējam. Pilnās kravas starptautiskais jēdziens ir "FTL" - Full Truck Load.
 • PPE

  PPE = Personal Protective Equipment (individuālais aizsargaprīkojums)

  Šādas norādījuma zīmes paredz pastāvīgi lietot individuālo aizsargaprīkojumu: aizsargķivere (EN 397), aizsargbrilles (EN 166/EN 166-3), trokšņu slāpēšanas austiņas (EN 352), ķermeni nosedzošs apģērbs, brīdinājuma veste (EN 471), darba cimdi (EN 388) un aizsargapavi ar tērauda kapēm (EN 20345 S1)  Videoklips par individuālo aizsargaprīkojumu (IAA)

S

 • SHEQ

  SHEQ = Safety, Security, Health, Environment, Quality

  LKW WALTER 2005. gadā ir apvienojis drošības/veselības, vides un kvalitātes jomas. 2008. gadā tika instalēta drošības vadība (Security Management). Kopš tā laika minētās jomas apkopo jēdziens SHEQ.  SHEQ-Management

 • SQAS

  SQAS = Safety & Quality Assessment System

  SQAS vērtējums ir sistēma, ko izstrādājusi CEFIC - "European Chemical Industry Council" (Eiropas ķīmijas rūpniecības padome).
  Vērtējums jāatjauno ik pēc 3 gadu cikla un ir instruments, lai vienotā formā kvalificētu transporta un loģistikas uzņēmumu kvalitāti, drošību (personām un mantai), attieksmi pret vidi un CSR pasākumus.
  LKW WALTER pirmoreiz tika novērtēts pēc SQAS jau 1995. gadā.

W

 • WAB

  WAB = Wechselaufbau (maināmā virsbūve)

  Maināmās virsbūves galvenokārt tiek izmantotas kombinētajos pārvadājumos pa dzelzceļu/autoceļiem.
  Mūsu uzņēmuma autoparka maināmās virsbūves atbilst augstākām kravu nostiprināšanas prasībām. (Pārbaude saskaņā ar EN 12642 XL). Pašlaik mēs no tām izmantojam vairāk nekā 200 virsbūves.  LKW WALTER puspiekabju autoparks

X

 • XL puspiekabe

  Atšķirībā no standarta puspiekabes XL puspiekabes konstrukcijai ir īpašības, kas pozitīvi ietekmē kravas nostiprināšanu - piemēram, pastiprināta priekšējā siena, 4 duvju noslēgi, pastiprināts tents, vismaz 32 sānu latas, stingrāka virsbūve un pastiprināti sānu tenti.

  Mūsu puspiekabju autoparku veido tikai XL puspiekabes.  Skat. arī EN 12642 XL.

^ - Top

Šajā vietnē tiek lietoti sīkfaili, lai jūs varētu izmantot visas tās iespējas. Lietojot šo vietni, jūs piekrītat sīkfailu saglabāšanai. Papildu informācija ir pieejama: Lietošanas noteikumi